PARODONTOLOGIJA

parodontologija-cok
Parodontologija

PARODONTALNA BOLEZEN:

KAJ JE PARODONTALNA BOLEZEN

Parodontalna bolezen je ena najpogostejših kroničnih vnetnih bolezni, ki nastane zaradi kopičenja in razmnoževanja bakterij v obzobnih oblogah in je v odrasli dobi glavni vzrok za izgubo zob.
Predhodne študije so povezovale ustno zdravje s kajenjem, uživanjem alkohola , fizično aktivnostjo, sistemskimi boleznimi in ustrezno ustno higieno.V zadnjem času pa se vse bolj poudarja prepletanje življenskega sloga in psihosocialnih dejavnikov z že znanimi dejavniki tveganja.
Navadno začne že v zgodnji odrasli dobi z simptomi kot je krvavitev dlesni brez izrazite bolečine , ki običajno počasi napreduje .V kolikor je pravočasno ne prepoznamo in pričnemo z zdravljenjem ogroža funkcionalnost zob in vodi v njihovo izgubo.

Čedalje večja uporaba zobnih vsadkov za nadomeščanje manjkajočih zob je sprožila pojav nove periimplantatne oblike bolezni.

Parodontitis kot kronična vnetna bolezen ne ogroža samo obstoja zob, ampak je zaradi podobnih dejavnikov tveganja in socialnoekonomskih dejavnikov v tesni povezavi z obolenji srca in ožilja, diabetesom, kroničnimi obolenji dihal in zapleti v nosečnosti.

Parodontitis je mogoče preprečiti z učinkovitim preprečevanjem in zdravljenjem zgodnje oblike bolezni- gingivitisa, z motivacijo in podukom izvajanja pravilne in zadostne ustne higiene ter promoviranjem zdravega življenskega sloga.

Zgodnje odkrivanje parodontitisa, ki mu sledi ustrezno – posamezniku prilagojeno zdravljenje (konzervativno in po potrebi kirurško) ter redno spremljanje lahko ohranja zobovje in žvečno funkcijo skozi celotno življensko obdobje in s tem izboljša kvaliteto življenja.

Ni sistemskega zdravja brez oralnega- parodontalnega zdravja.

OBLIKE PARODONTALNE BOLEZNI:

GINGIVITIS Je začetna in najlažja oblika, ki se kaže s pordelo, nabreklo dlesnijo. Ta lahko že ob rahlem dotiku, ščetkanju in žvečenju krvavi. Pridružen je lahko tudi zadah.

Ob zgodnjem odkritju , zdravljenju in dobri ustni higieni je popolnoma ozdravljiv.

Dolgo trajajoči gingivitis lahko napreduje v parodontitis, kjer je poleg dlesni prizadet zobni ligament in kost, ki zobe sidra v čeljusti. Značilen je nastanek obzobnih žepov. Simptomi parodontitisa so krvaveče in pordele dlesni, odmikanje dlesni, majavost zob, premiki zob, njihova izguba ter ustni zadah. Navadno bolezen počasi napreduje.

Prizadene manjši odstotek ljudi in hitro napreduje. V nekaterih primerih je genetsko pogojen. Spregledan in nezdravljen lahko privede do hitre izgube zob.

Bakterije nakopičene v zobnih oblogah in njihovi škodljivi produkti lahko preko epitelija vnete dlesni v ostenju parodontalnega žepa že ob žvečenju in ščetkanju zob vstopajo v krvni obtok in s tem lahko vplivajo na sistemsko zdravje oziroma povzročajo obolenja na oddaljenih organih (govorimo o aktivni parodontalni rani, ki je pri napredovalih oblikah lahko velikosti dlani). Študije dokazujejo povezavo med parodontalno boleznijo in diabetesom, kardiovaskularnimi boleznimi, boleznimi dihal, osteoporozo, zapleti v nosečnosti in prezgodnjim porodom ter nizko porodno težo novorojenčkov.

Navadno poteka v več fazah .

Natančen pregled in zapis stanja

  • Prva faza – higienska faza
  • Druga faza – kirurško zdravljenje
  • Tretja faza – vzdrževalno oziroma podporno parodontalno zdravljenje

Na prvem pregledu ocenimo in zapišemo stanje vaših obzobnih tkiv in zdravje ustne votline v celoti; ocenimo dejavnike tveganja za nastanek oz . napredovanje parodontalne bolezni in se pogovorimo o vaših težavah ter izdelamo načrt zdravljenja. Zdravljenje je lahko konzervativno in se navadno začne s higiensko fazo kjer ultrazvočno odstranimo mehke in trde zobne obloge ter luščenjem in glajenjem korenin, ki jo lahko nadgradimo z dodatno lasersko terapijo. Odstranimo tudi vse dejavnike, ki zadržujejo plak in onemogočajo ustrezno izvajanje ustne higiene. Po kontrolnem pregledu in ponovni ocenitvi stanja v kolikor je potrebno konzervativnem zdravljenju sledi še kirurško z različnimi kirurškimi tehnikami (od reženjskih operacij do regenerativnih postopkov). H kirurškemu zdravljenju pristopimo takrat, ko je pacient uspel osvojiti dobro ustno higieno, sicer postopki ne bodo zagotovili ustreznega izboljšanja. Po zaključeni aktivni fazi zdravljenja ocenimo potrebo in določimo interval kontrolnih pregledov in vzdrževalnih faz. S tem preprečimo ponovno infekcijo in nadaljno razgradnjo obzobnih tkiv. Navadno je ta faza doživljenska.

 

PREVENTIVA:

Najučinkovitejša preventiva je redna, pravilna in zadostna ustna higiena. Redno in natančno mehanično odstranjevanje nakopičenih bakterijskih oblog je edini način za ohrnjanje zdravja zob in obzobnih tkiv.

ZDRAVLJENJE:

Zgodnje odkritje sprememb na rednih kontrolnih pregledih pri zobozdravniku prepreči napredovanje bolezni in olajša zdravljenje.

 

Je kronična vnetna bolezen, ki je po vzroku, poteku in posledicah podobna kronični parodontalni bolezni. Zajame mehka in trda tkiva ob zobnem vsadku (implantatu).

Mehanizem nastanka je podoben kot pri parodontalni bolezni ob zobu. Na površini zobnega vsadka, ki je izpostavljen ustni votlini, se nabira biofilm, v katerem so bakterije, ki sprožijo kroničnemu gingivitisu podobno vnetje sluznice ob zobnem vsadku – PERIIMPLANTNI MUKOZITIS. Pojavi se pri več kot 70% vsadkov.

Če vnetja sluznice ob implantatu ne zdravimo, lahko napreduje in povzroči razgradnjo kosti ob implantatu. Takšno stanje imenujemo PERIIMPLANTITIS (podoben kroničnemu parodontitisu). Po ocenah je prisoten pri 10-20% ljudi z zobnimi vsadki.

Zdravljenje PERIIMPLANTNEGA GINGIVITISA in PERIIMPLANTITISA je zaradi podobnega vzroka nastanka in podobnega mehanizma razgradnje tkiv okrog vsadka podobno načelom zdravljenja kroničnega gingivitisa in parodontitisa.

V ustni votlini so poleg kariesa in parodontalne bolezni lahko prisotne še številne druge bolezni.

Mednje prištevamo lokalne lezije, genetske bolezni, infekcije, tumorje, krvne bolezni, hormonske in metabolne motnje, avtoimuna obolenja, revmatske in številne druge bolezni. Najpogosteje prizadanejo ustno sluznico.

POSTOPKI, KI JIH IZVAJAMO .

  • profesionalna higienska faza
  • luščenje in glajenje korenin
  • dodatna laserska terapija
  • reženjske operacije
  • regenerativni postopki
  • kirurško podaljševanje kliničnih kron
  • frenulotomija
paro2

Za kakršnekoli dodatne informacije, smo vam na voljo tel: +386 (05) 6771 700 ali e.mail : info@drcokdental.si